Bashkimi familjar në Itali, ja sa duhet të jetë rroga juaj vjetore si kusht për 2018-ën


Bashkimi familjar është një nga mundësitë që ofrohet nga shtete të ndryshme dhe në të cilat shumë shqiptarë jetojnë.
Rasti në fjalë ka të bëjë me shtetin fqinj, Italinë, i cili ka nxjerrë udhëzimet për vitin 2018 sa i takon bashkimit familjar.

Kështu, nëse keni bashkëshortin që jeton në Itali, për të mundësuar bashkimin familjar gjatë 2018 duhet të ketë të ardhura minimale 8.8 mijë euro. N.q.s shqiptari rezident atje dëshiron të tërheqë të gjithë familjen (deri në 4 persona) atëherë të ardhurat e tij duhet të kenë disa zero më tepër.

Në rregullat e reja që po bëhen publike në Itali, bazuar në Tekstin Unik për Emigracionin, i cili bazohet në Institutin Nacional për Sigurimin Social (INPS), parashikohet se kush kërkon bashkim familjar të ketë “të ardhura minimale vjetore nga burime të ligjshme jo më të ulëta se çeku social, plus gjysmën e shumës së çekut për çdo familjar që do të sillet në Itali. Çeku social është vendosur në janar të vitit 2018 në shifrën e 5.889 euro.

Pas rregullores, bëjnë përjashtim fëmijët, për bashkimet e të cilëve nën moshë madhore, kërkohen të ardhura vjetore jo më të ulëta se dyfishi i çekut social.

Nga ana tjetër, ligji specifikon se “për përcaktimin e shumës së të ardhurave merren në konsideratë edhe të ardhurat e përgjithshme të familjarëve që bashkëjetojnë me kërkuesin”.

Ja të ardhurat minimale si kusht për të marrë familjen në Itali gjatë 2018 të publikuara nga “Monitor”:

Bashkim me 1 familjar: 8.833,50 euro
2. Bashkim me 2 familjarë: 11.778,00 euro

3. Bashkim me 3 familjarë: 14.722,50 euro

4. Bashkim me 4 familjarë: 17.667,00 euro

5. Bashkim me 2 apo më shumë fëmijë të mitur nën 14 vjeç: 11.778,00 euro

6. Bashkim me 2 apo më shumë të mitur nën 14 vjeç dhe 1 tjetër familjar: 14.722,50 euro

7. Bashkim me 2 apo më shumë të mitur nën 14 vjeç dhe 2 familjarë të tjerë: 17.667,00 euro